Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP

 
Tato oblast vyplývá ze zákona č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce, pro každou společnost či OSVČ. Zajistíme Vám a Vaší společnosti komplexní služby , které pokryjí všechny Vaše i zákonné požadavky a ušetří tím Váš čas i peníze.  Zákoník práce ukládá každé společnosti povinnost neustále pečovat o bezpečnost práce, vyhledávat rizika na pracovišti a seznamovat s nimi zaměstnance. Hlavním krokem k minimalizaci rizik je periodické proškolování všech pracovníků na všech pozicích a pravidené kontroly a audity. Každá společnost musí plnit legislativní požadavky v oblasti BOZP. 
 
Pro Vás a Vaši společnost zpracujeme veškeré potřebné dokumenty pro vedení bezpečnosti práce.
 
 • Identifikace a hodnocení pracovních rizik
 • Provádění kontrol pracovišť z hlediska BOZP
 • Provádění prověrek BOZP dle z. č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce
 • Odborné poradenství v BOZP
 • Poradenství v oblasti pracovně právních vztahů z hlediska BOZP  ( pracovní doba, pracovní smlouvy a pod. )
 • Vstupní školení zaměstnanců BOZP
 • Periodická školení zaměstnanců BOZP
 • Periodická školení vedoucích zaměstnanců BOZP
 • Zpracování dokumentace BOZP:

organizační směrnice

provozní řády a směrnice

pracovní instrukce a postupy

zpracování směrnice, normativu a osobních listů OOPP

dokumentace pracovních úrazů – kniha úrazů, postup při a po úrazu

traumatologický plán -pokyny první pomoci + obsah lékárničky

zpracování harmonogramu provádění revizní činnosti a údržby

pravidla pro nakládání s chemickými látkami a směsmi

 • Návrhy poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
 • Šetření pracovních úrazů, zpracování podkladů pro odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • Poradenství v oblasti zdravotní způsobilosti zaměstnanců
 • Konzultace při výběru závodní preventivní služby
 • Jednání s orgány státního odborného dozoru
 • Sledování nově vydaných zákonů, vyhlášek, technických norem a jiných změn v oblasti BOZP
 • Školení obsluh manipulačních vozíků - vysokozdvižných vozíků
 • Školení obluhy zemních a stavebních strojů - bagry apod.
 • Školení motorové pily a křovinořezy

 

Kontakt

PROTEKTO
Vysoké 63
Žďár nad Sázavou
591 01

775907205

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode