Školení motorové pily a křovinořezy

 

Nejjednodušším a zároveň nejefektivnějším způsobem jak vyřešit problematiku školení obsluhy motorových pil a křovinořezů, je zajistit svým zaměstnancům školení prostřednictvím našeho kurzu. Po složení závěrečného ověření znalostí s výsledkem prospěl, tak pracovník získá osvědčení, které je dostatečně průkazné pro případnou kontrolu ze strany státních orgánů. Pro naplnění požadavků zákonných předpisů a pojišťoven je vhodné školení jednou ročně opakovat. Z každého školení je proveden zápis a vydán průkaz k osvědčení o práci s motorovou pilou nebo křovinořezem.

Pro práci s motorovou pilou a křovinořezem je zaměstnavatel musí určit nejlépe ve spolupráci s odborně způsobilou osobou osobní ochranné pracovní prostředky pro práci s pilou a křovinořezem. Je vhodné také zaměstnance vybavit prostředky pro poskytnutí první pomoci (lékárnička) a prostředky umožňující přivolat rychlou lékařskou pomoc (např. mobilní telefon).

O stavu řetězové pily nebo křovinořezu a době používání po celou dobu provozu je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci, která obsahuje zejména identifikační údaje pily nebo křovinořezu, datum uvedení do provozu, počet hodin provozu za měsíc a záznamy o výsledcích kontrol a oprav.

 

Kontakt

PROTEKTO
Vysoké 63
Žďár nad Sázavou
591 01

775907205

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode