Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Přehled našich služeb

y

Požární ochrana

Požární ochrana (PO) je souhrn požadavků stanovených legislativou a následných opatření zaměstnavatelem, která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu a chránit firemní majetek.   

Tato oblast vyplývá z legislativních požadavků zákona pro každou společnost či OSVČ.    

PROTEKTO Vám zajistí komplexní outsourcing Požární ochrany = kompletní organizační, odbornou a právní zodpovědnost, pro největší, ale i malé společnosti  a OSVČ prostřednictvím svého know-how.

y

BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je souhrn opatření stanovených legislativou a zaměstnavatelem, která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu a chránit firemní majetek.   

Tato oblast vyplývá z legislativních požadavků zákona pro každou společnost či OSVČ.    

PROTEKTO Vám zajistí komplexní outsourcing BOZP = kompletní organizační, odbornou a právní zodpovědnost, pro největší, ale i malé společnosti a OSVČ prostřednictvím svého know-how.

y

Odborná školení

Zajistíme Vám kurzy a školení těchto oborů:

 • základní, rozšiřovací a periodické školení obsluh stavebních strojů
 • základní a periodické školení vazačů břemen
 • základní a periodické školení jeřábníků, obsluh zdvihacích zařízení
 • základní a periodické školení obsluhovatelů křovinořezů
 • základní a periodické školení obsluhovatelů motorových pil
 • základní a periodické školení pracovníků ve výškách a nad volnou hloubkou
 • základní a periodické školení řidičů manipulačních motorových vozíků, vysokozdvižných vozíků
Podniková ekologie obrázek

Podniková ekologie

Komplexní zajištění agendy podnikové ekologie po provedení vstupního auditu a identifikace povinností a rizik.  

Hlášení ISPOP

Odpadové hospodářství

Chemické látky a přípravky – REACH

Ochrana ovzduší
Vodní hospodářství

y

Revize VTZ

Provedeme revize a kontroly vyhrazených technických zařízení (dále jen VTZ)


Elektrické VZT

 • revize a kontroly strojů, spotřebičů a přenosného nářadí
 • revize el. instalace budov
 • revize hromosvodů


Plynová VTZ

 • revize a kontroly plynových zařízení
 • odborné prohlídky plynových kotelen
 • revize regulační stanice plynového zařízení


Tlaková VTZ

 • revize provozní
 • revize vnitřní
 • tlakové zkoušky


Zdvihací zařízení

 • revize zdvihacího zařízení
 • inspekční prohlídky zdvihacích zařízení
 • výtahy - odborná prohlídka
 • výtahy - odborná zkouška
y

Koordinace BOZP na staveništi

Koordinátor BOZP na staveništi


Koordinátor BOZP na staveništi - vzájemná koordinace všech účastníků výstavby vedoucí k eliminaci potenciálních rizik vzniklých výstavbou, k tomu vypracuje základní dokument Plán BOZP na staveništi.

Koordinátor BOZP NENÍ osoba odborně způsobilá v prevenci rizik ani jednoho ze zhotovitelů a nemá tak nahrazovat výkon "klasického bezpečáka" hlavního zhotovitele.

Koordinátor BOZP musí být jmenován a zajištěn ze strany zadavatele stavby (investora), nikoli hlavním (generálním) zhotovitelem.

Koordinátor BOZP (bezpečnosti práce) na staveništi je definován v § 15 zákona 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Katalog produktů

Prohlédněte si naše produkty. Pokud Vás nějaký zaujme, neváhejte nám napsat.

Naši partneři a klienti

Co o nás říkají naši klienti a partnerské firmy?
divider

Zaujaly vás naše služby?
Poskytujeme také odborná školení v oblasti BOZP a PO.