Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Výkon činností koordinátora BOZP na staveništi při přípravě i realizaci stavby vychází z podmínek zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících předpisů.

Tato oblast vyplývá z legislativních požadavků zákona pro každou společnost či OSVČ z pohledu investora stavby, pokud se plánuje náročnější stavba/přestavba než je rodinný domek s jedním patrem, a počítá se přitom s více zhotoviteli (tedy například jedni řemeslníci budou stavět základy, pak se přidají zedníci, klempíři atd.), budou služby koordinátora BOZP potřebné. (Pokud zadavatel tak neučiní, může mu být udělena pokuta do výše 1 000 000 Kč).

Součástí problematiky koordinátora BOZP jsou především:

divider
 • Zpracování plánu BOZP na staveništi
 • Obsah plánu BOZP dle NV 591/2006 Sb.
 • Doporučovat řešení, která jsou z hlediska BOZP vhodná pro plánování jednotlivých prací.
 • Zapracovat do plánu BOZP údaje, informace a technologické postupy v podrobnostech odpovídajícím potřebám, které souvisejí s plánem BOZP.
 • Formulovat základní požadavky na zajištění BOZP.
 • Detailní popis prováděných prací na pracovišti.
 • Soupis pracovních profesí, které realizují jednotlivé práce.
 • Specifikace činností prováděných dodavateli a subdodavateli.
 • Specifikace odpovědností a postupů.
 • Zapracování připomínek k návrhu plánu BOZP ze strany klienta.
 • Zpracovat a předat přehled souvisejících právních předpisů.
 • Pravidelně aktualizuje Plán BOZP.
 • Pravidelná činnost koordinátora na staveništi
 • Prohlídky stavby a návrhy termínů kontrolních dnů.
 • Koordinaci spolupráce osob pověřených přijímáním opatření BOZP.
 • Dohlížet a hlídat stanovování času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací.
 • Sledování provádění prací s ohledem na BOZP.
 • Kontrola zabezpečení obvodu staveniště.
 • Sledování dodržování plánu BOZP.
 • Zpracování zpráv o zjištěných nedostatcích – reporting.
 • Školení dodavatelských firem v rámci seznámení s pracovištěm BOZP a PO.
 • Upozorňuje na zjištěné nedostatky, oznamuje je zhotoviteli stavby.
 • Sledovat odstranění zjištěných nedostatků.
 • Koordinuje spolupráci zhotovitelů.

Naši partneři a klienti

Co o nás říkají naši klienti a partnerské firmy?
divider

Zaujaly vás naše služby?
Neváhejte nás kontaktovat.