Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Tímto uděluji Mgr. Lubomír Kachlík IČ: 04728530 v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů.

Tento souhlas uděluji pouze Mgr. Lubomír Kachlík, která nesmí s výjimkou zákonem stanovených případů tyto osobní a citlivé údaje poskytnout třetím osobám, a musí tyto údaje zabezpečit před neoprávněným nebo nahodilým přístupem a zpracováním, před změnou a zničením, zneužitím či ztrátou. Dále prohlašuji, že jsem byl/a důkladně seznámen/a, a že jsem srozuměn/a s následujícími právy:

  • právo tento souhlas kdykoliv odvolat, právo přístupu k osobním údajům, jejich opravu či výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo na přenositelnost údajů, pokud je to technicky možné, právo požadovat od Mgr. Lubomír Kachlík, následující informace o: účelu zpracování osobních údajů; o kategorii dotčených osobních údajů; o příjemci nebo kategorii příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, a základní informace týkající se použitého postupu, významu a předpokládaných důsledků takového zpracování.

Správa cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Funkční cookies pomáhají, aby webová stránka v pořádku fungovala.

Anonymní statistické cookies pomáhají porozumět tomu, jak návštěvníci používají webové stránky.